تعارض رضایی سرمایه گذار تصویب درآمدها درآمدهای پایدار

تعارض: رضایی سرمایه گذار تصویب درآمدها درآمدهای پایدار لازمه امور شوراها نماینده مردم جهرم حضور سرمایه گذاران اخبار انتخابات 96

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جاسوسی اتمی از کشور عزیزمان ایران با استفاده از مارمولک و سوسمار / سرلشگر فیروزابادی

افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت جهت جمع‌آوری کمک به فلسطین به کشور عزیزمان ایران آمدند از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا

جاسوسی اتمی از کشور عزیزمان ایران با استفاده از مارمولک و سوسمار / سرلشگر فیروزابادی

سرلشگر فیروزابادی: جاسوسی اتمی از کشور عزیزمان ایران با استفاده از مارمولک و سوسمار

عبارات مهم : ایران

افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت جهت جمع آوری کمک به فلسطین به کشور عزیزمان ایران آمدند از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا به سمت نایین و یزد راه افتادند. ما به مسیری که گزینش کرده بودند شک کردیم اگر کسی می خواهد جهت فلسطین کمک جمع کند باید به پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان بیاید جایی که مردم هستند و پول دارند نه وسط کویر راه بیفتند. آنها این مسیر را ادامه دادند و تا جیرفت کرمان رفتند، زمانی که به پایتخت کشور عزیزمان ایران رسیدند، خودشان را اجازه دادیم از کشور خارج شوند، ولی اموال همراهانشان را نگه داشتیم.

مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه دشمن های به جای جنگ نظامی با کشور عزیزمان ایران به جنگ هیبریدی روی آورده اند، گفت: در این جنگ ممکن هست، تحت عنوان ایرانگرد و فعال محیط زیست جاسوس بفرستند.

ایلنا نوشت: سردار سرلشکر فیروز آبادی مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا در تصویر العمل به خبر دستگیری بعضی از فعالان محیط زیست و معاون مدیر این شرکت به اتهام جاسوسی گفت: من از آنجایی که در سیستم اجرایی کشور نیستم، در جریان مساله قرار ندارم، ولی از آنجایی که 40 سال در میدان امنیت و دفاع کشور کار کرده ام، باید این توصیه را بگویم که غربی ها بعد از هر تجربه ای که با کشور عزیزمان ایران کردند، دچار شکست شدند. در سه سال گذشته در اروپا جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که جنگ با کشور عزیزمان ایران نمی تواند جنگ نظامی، جنگ فرهنگی یا جنگ سیاسی باشد به همین علت گفتند که باید با هر چیزی که داریم با کشور عزیزمان ایران بجنگیم و اسمش را هم گذاشتند “جنگ هیبریدی”.

جاسوسی اتمی از کشور عزیزمان ایران با استفاده از مارمولک و سوسمار / سرلشگر فیروزابادی

سردار فیروزآبادی در تشریح شرح جنگ هیبریدی افزود: در جنگ هیبریدی ممکن هست، ایرانگرد بفرستند که جاسوس باشد. ممکن است فعال محیط زیستی بفرستند که جاسوس باشد، ممکن است دانشمند فعال در تحقیقات کشاورزی بفرستند که جاسوس باشد. در دورانی که من خدمت می کردم همه این موارد با علت و مدرک پیدا می شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دوران جنگ کشور عزیزمان ایران و عراق ادامه داد: به طور مثال یک زن و آقایی را از آلمان به عنوان جاسوس استخدام می کنند، بعد از دوبی و کویت آنها را سوار کشتی ماهیگیری کرده و به خلیج فارس می فرستند تا سیستم های دفاعی ما را شناسایی کنند، ولی هنگامی که آنها را دستگیر می کنیم می گویند آنها جهت ماهیگیری آمدند و جهانگرد بوده اند.

افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت جهت جمع‌آوری کمک به فلسطین به کشور عزیزمان ایران آمدند از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا

سردار فیروزآبادی به نمونه دیگری از موارد جاسوسی اشاره و تصریح کرد: جهت مثال افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت جهت جمع آوری کمک به فلسطین به کشور عزیزمان ایران آمدند از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا به سمت نایین و یزد راه افتادند. ما به مسیری که گزینش کرده بودند شک کردیم اگر کسی می خواهد جهت فلسطین کمک جمع کند باید به پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان بیاید جایی که مردم هستند و پول دارند نه وسط کویر راه بیفتند. آنها این مسیر را ادامه دادند و تا جیرفت کرمان رفتند، زمانی که به پایتخت کشور عزیزمان ایران رسیدند، خودشان را اجازه دادیم از کشور خارج شوند، ولی اموال همراهانشان را نگه داشتیم.

او ادامه داد: در اموالشان انواع جانوران صحرایی را خریده بودند مثل سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست. سپس بررسی کردیم که این موارد به چه دردشان می خورد، بعد متوجه شدیم که پوست آنها امواج اتمی را جذب می کند و اینها جاسوس اتمی بودند که می درخواست کردند با این بهانه در داخل جمهوری اسلامی از طریق پوست این جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که ما در چه مکان هایی معدن اورانیوم داریم و کجا در حال کار اتمی کردن هستیم.

او با اشاره به روش هایی که دشمن جهت نابودی کشور اتخاذ کرده هست، ادامه داد: فرض کنید؛ یک فردی از خارج کشور به داخل آمده در حال مطالعه بر روی کارخانجات هست، ولی بدانید که آنها یک جدول درست کرده اند که این جدول به وسیله اطلاعاتی که از طریق 500 نفر جمع شده، پر می شود و بعد این جدول محصول جاسوسی آنها را مشخص می کند نه آن کاری که این جاسوس در حال انجام آن هست، بنابراین بسیاری از ایرانی هایی که جاسوس هستند و بسیاری از جاسوسان خارجی که در کشور عزیزمان ایران فعالیت جاسوسی می کنند، خودشان هم حتی نمی دانند که در حال جاسوسی هستند.

جاسوسی اتمی از کشور عزیزمان ایران با استفاده از مارمولک و سوسمار / سرلشگر فیروزابادی

او با اشاره به برنامه هایی که وزارت اطلاعات در این خصوص در نظر گرفته هست، ادامه داد: از 10 سال قبل وزارت اطلاعات مدیران کشور را به خصوص آنهایی که با ابزارهای حساس و دقیق قدرت ملی در حال کار کردن هستند، آموزش می دهد که چگونه غربی ها جاسوسی می کنند و چگونه ممکن است آنها در خدمت جاسوسی غرب قرار گیرند.

واژه های کلیدی: ایران | جاسوسی | ایرانی | فلسطین | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs